Javna nabava

„Temeljem stavka 2. članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Centar za kulturu Vela Luka, kao javni naručitelj, obvezan je na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi zbog sukoba interesa.

Temeljem izjava koje su dali predstavnici naručitelja, Centar za kulturu Vela Luka smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa svim gospodarskim subjektima.

U svakom postupku javne nabave, u dokumentaciji o nabavi se objavljuje popis gospodarskih subjekata, s kojima Centar za kulturu Vela Luka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, ovisno o tome koje su osobe imenovane kao predstavnici naručitelja u tom postupku nabave.“

„Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Centar za kulturu  Vela Luka u obvezi je objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) Plan nabave i registar ugovora, na sljedećoj internet stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


DOKUMENTI:

Plan javne nabave za 2021. g.

Plan javne nabave za 2022. g.


Ispis   E-mail