KOR::NET

kor::net je neformalna mreža (suradnička platforma) kulturnih institucija otoka Korčule čiji su osnivači nevladine
organizacije i (gradske) ustanove u kulturi. Radi se o slijedećim institucijama:

Bašćina, udruga / galerija 3VOLTA, Lumbarda;
Blatski fižuli, ustanova u kulturi, Blato;
Centar za kulturu, ustanova u kulturi / Galerija moderne i suvremene umjetnosti, Vela Luka;
Gradski muzej Korčula, ustanova u kulturi;
Luško lito, udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Vela Luka i
Siva zona, udruga / prostor suvremene i medijske umjetnosti, Korčula.


Otočka mreža kor::net je suradnička platforma kojoj je misija u pripremanju i aktivnom uključivanju kapaciteta svih uključenih organizacija u stvaranje suvremenih lokalnih politika na otoku. S obzirom da su u mrežu uključene i institucije kojima je osnivač grad (dakle lokalne institucije u kulturi) i institucije kojima su osnivači sami građani (lokalne udruge građana), ovakva misija je vrlo bitna zbog međusobnog osnaživanja postojećih kapaciteta (broja zaposlenika, uključenih suradnika i volontera, pronalaženja i opremanja stalnog adekvatnog prostora za aktvnosti mreže, tehničke opremljenosti, itd.) kao i mogućeg transfera dobre prakse na druge otoke (prije svega Brač, Hvar, Vis) te daljnje razmjene iskustava i programa u evropskom i globalnom kontekstu.

Naročita relevantnost misije suradničke platforme odnosno otočke mreže kor::net za uključene organizacije kao i za otok u cjelini je u kreiranju pozitivne društvene klime koja će omogućiti osmišljavanje suvremenih lokalnih kulturnih politika u kojima će uloga suvremene kulture i umjetnosti biti prepoznata kao bitan faktor interkulturalne razmjene koja je bitan dio (za sada) osnovne i gotovo jedine privredne grane otoka, a to je turizam.

Ciljevi mreže su:
1) razvoj i  jačanje kapaciteta postojeće suradničke platforme kor::net;
2) povezivanje lokalnog stanovništva i posjetitelja otoka kroz kulturne sadržaje;
3) unapređenje suvremenih oblika kulture na otoku Korčule;
4) širenje aktivnosti mreže na čitavu godinu;
5) stvaranje pozitivne društvene klime za poticanje kulturne politike otoka prema suvremenim oblicima kreativnog izražavanja;
6) pozicioniranje otoka Korčule na kulturnoj mapi Hrvatske, regije, Evrope i Mediterana.

Aktivnosti mreže kor::net:
1) organizacija i razmjena kulturnih i umjetničkih događanja
2) produkcija umjetničkih radova
3) zagovaranje suvremenih i decentraliziranih lokalnih kulturnih politika
4) suradnja s lokalnom samoupravom i drugim lokalnim akterima kulturnog razvoja

Korisnici:
1) stanovništvo otoka Korčule
2) lokalna samouprava
3) posjetitelji otoka Korčule
4) šira društvena zajednica RH

Mreža kor::net već je ostvarila niz projekata, te se takvoj praksi putem subnacionalne zagovaračke platforme planira dati dodatni značaj u lokalnoj zajednici, ukazati na mogućnosti urbanih i kulturoloških potencijala otoka koji su trenutno zapostavljeni te aktivno djelovati i uključiti se u stvaranje novih modela lokalnih kulturnih politika koji će slijediti i unaprijediti već postojeće smjernice iz dokumenata poput Agenda 21, od kojih za razvoj suradničke platforme kor::net naročito važnim smatramo:
1) načelo kulturne različitosti;
2) povezanost kulturalnih i ekoloških pitanja, obuhvaćenih idejom održivog okoliša;
3) poimanje prava na kulturu kao temeljnog ljudskog prava;
4) zahtjev da lokalne vlasti promoviraju i štite ljudska prava;
5) svijest da je kulturni razvoj društveno poticajan i da se temelji na javnoj participaciji građana kao procesu oblikovanja kulturnih politika i procesa odlučivanja;
6) poimanje gradova i lokalnih zajednica kao privilegiranih mjesta za kulturno stvaranje i kreativnu različitost, u kojima je otvoren neprestani dijalog između identiteta i različitosti, pojedinca i grupe s posebnim naglaskom na nužnost njegovanja jezične različitosti;
7) poimanje gradova kao mjesta koegzistencije za koju su odgovorni i građani, civilno društvo i sama lokalna samouprava;
8) osjetljivost kulturne baštine i pravo pojedinca da oblikuje svoj kulturni identitet bez impostacije zajedničkog modela;
9) promoviranje kulture kao ključnog faktora u održivom razvoju grada svih veličina, u njegovoj humanoj, ekonomskoj, političkoj i socijalnoj dimenziji, što zahtijeva usuglašavanje kulturne i drugih javnih politika;
10) zagovaranje kulture kao instrumenta ravnoteže između javnih i osobnih interesa, javne funkcije i institucionalizacije, te zaštita autonomnih inicijativa u odnosu na opasnosti tržišta kao jedinog distributera kulturnih dobara;
11) nužnost zagovaranja kulture i kulturnih dobara, na temelju njihovih vrijednosti i značenja, a ne kao 'običnih' tržišnih dobara, ali i davanje dodatnog značaja lokalnim tržišni dobrima (poput lokalnih otočkih proizvoda koji se oslanjaju na ekološku osviještenost stanovnika na čemu posebno treba surađivati i usaglašavati stavove);
12) osiguravanje pristupa kulturnom i simboličkom polju u svim dobima života kao elementarnog prava građanina.
13) svijest da je usvajanje informacija i njihova transformacija u znanje samo po sebi kulturalni čin, iz čega slijedi zahttjev za osiguravanjem pristupa komunikacijskim resursima na horizontalnolnoj razoni
14) javni prostori su zajednička dobra koja pripadaju svim građanima, i to pravo ne smije biti uskraćeno nijednom pojedincu niti grupi.

Iako iz takve agende proizlazi da 'lokalne vlasti moraju podupirati sudjelovanje u kulturi kao vitalni element društva', iz prakse je poznato da tome nije tako i da je to jedan od faktora razvoja na koji se mora djelovati na lokalnom nivou, što i jest misija mreže kor::net kojom doprinosi razvoju civilnog društva na nacionalnoj razini s naglaskom na manje zajednice sa njihovim specifičnostima.

Pogledajte na sljdećem linku događanja Kor::net mreže.


Ispis   E-mail