Cjenjeni posjetitelji u navedenim kategorijama možete pročitati naše najnovije vijesti.


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/czkvlhr/public_html/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/czkvlhr/public_html/includes/application.php on line 595

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/czkvlhr/public_html/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 109

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/czkvlhr/public_html/includes/application.php on line 595

Izložba povodom 15. međunarodne konferencije MATRIB 2014.‏

Poticaj raspisivanju natječaja INSPIRACIJA MATERIJALOM je bio pronalaženje „čvrste veze“ između konferencije MATRIB koja se primarno bavi materijalima kao inspiracijom za znanstvene radove i fotografije kako kreativnog djela, u ovom slučaju, također, inspiriranog materijalima. Tehničke teme kao natječajni zadaci nisu izuzetak u fotografiji (sjetimo se samo bijenala Nafta i čelik), ali su uvijek poseban izazov za fotografe koji, vrlo često, rezultira iznanađujućim rezultatima.

Zadaci su koje je Natječaj postavio pred fotografe bili višestruki. Semantički, možda primarno, što je, kao pojam, materijal i kako ga doživljavamo. Kroz izložene fotografije vidimo da se dio fotografa bavio upravo ovom problematikom - ako materijal doživljavamo kao tvar koja zauzima neki prostor, kako kroz fotografiju prenijeti odnos tog materijala (volumena) i prostora – moglo bi se reći da su kroz takav pristup fotografi istraživali mogućnosti portretiranja materijala, ali i različite semantičke pristupe – objektivni - ikonički, ali i indeksični i simbolički.

Sintaktički, materijal, najčešće, doživljavamo statično, stabilno, čvrsto, no izložene fotografije pokazuju kako fotografi i kod takvih motiva mogu pronaći dinamiku ili suprotstaviti statičnost i dinamičnost prikaza motiva korištenjem različitih „alata“ fotografskog jezika.

Naravno, cilj fotografske sintakse je ostvariti semantičku poruku fotografije, a da bi to bilo moguće, potrebno je korištenje fotografske tehnike. Pri tome nam izložene fotografije pokazuju kako materijal kao motiv može biti tehnički vrlo izazovan, ali i kako može dati mogućnost tehnički najrazličitijim pristupima - od mikrofotografije preko makrofotografije do fotografije širokih planova uz korištenje različitih tehnika u svim fazama primijenjenog fotografskog sustava.

Ono što vezano uz ovaj natječaj i izložbu posebno veseli je originalnost pristupa temi svih autora, studenata preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, koji su svoje fotografije prijavili na Natječaj te vjerujem da on predstavlja početak tradicije kroz koju će, pored ostalog, ukazivati na vezu znanosti, tehnike i kreacije što je, u ostalom, i bit fotografije od njenih početaka do danas. dr. sc. Miroslav Mikota, prof. v. š.MARIN